dimarts, 18 de maig del 2010

ARTESANS


ES
TALAIOTICS EREN ARTASANS, FEIEN SAS COSES A MA NO TENIEN MACINAS.

AM FANC FEIAN OLLAS, JERAS, GOTS, FURMAJERES, CUERAS I PLATS. FAIAN UN FOC I U PUSAVEN ECOURE.
SABIAN FE COSAS DE BRONSE, FLEXAS, DESTRALS, CULLAS... FUNIEN ES BRONZE I EL PUSAVEN DINS UN MOLU DE PEDRA, ESPERAVEN CE TURNES FORT I U LLAVAVAN DES MOLU.
ES FAIAN VESTITS AM PELLS CE CUSIEN AM GUES DOS. TANBE FEIAN TELES AM FILS CE TREIAN DE PLANTES.
AM CORDES FEIEN FONES.
AM OSUS DANIMALS SABIAN FE GUES, BUTONS, PUXONS I CULLAS.
AM PEDRES FEIEN MURTES I EMULONS PER FE FARINA.

NO TENIAN BUTIGES NI DUBLES I FEIAN INTERCANVIS.

NOLTROS TAMBÉ HEM FET D'ARTESANS!!
HEM FET FANG I TAMBÉ HEM PROVAT DE FER MOTLOS DE PUNTES DE FLETXES PICANT MARÈS.dimarts, 11 de maig del 2010

PAGESOS


ES PAGESUS SENBRAVEN SEREALS, SOBRETOT BLAT. EXEFAVEN ES GRANS DE BLAT AM AS MOTLO PAR FE FARINA.
ANAVEN A SARCA LLANTRISCA PER FE OLI, NO TANIEN OLI DULIVA.
CUIDAVEN ANIMALS, PORCS, BENS, TOROS, CABRES, VACES...
DES ANIMALS TRAIAN LLET I FAIAN FURMAJA, MENJAVEN SA CARN, ANPRAVAN SA PELL I SA LLANA PAR FE VESTIS, EMPRAVEN ES OSUS I SES BANYAS PER FE CUERES, PUXONS I MOLTES COSES.
TENBE CASAVEN I PESCAVEN PER PUDE MENJA, A NES MUSEU DE MENORCA VAM VEURA UN AM.

EGAFAVEN SAIGU DES POUS I DE SISTERNAS.